Trepleie og beskjæring

Trepleie og beskjæring er vide begreper som inneholder mange ulike typer trearbeid. De ulike typene arbeid innenfor trepleie og beskjæring kan brukes sammen eller hver for seg, for å tilby en løsning som er skreddersydd til ditt tre.


Formativ beskjæring - formålet med formativ beskjæring er å hjelpe et ungt tre i å utvikle seg til et sterkt og velformet tre. Strukturen til treet kan bedres ved selektiv fjerning av grener, for å sikre at treet er sterkt der grenene møter stammen og har en god struktur på kronen.


Kroneløfting - er å fjerne de laveste grenene av treet. Det er mange grunner til å utføre kroneløfting, for eksempel for å tilføre mer lys, og gi plass til fotgjengere, kjøretøy, bygninger, skilter og utsikt.


Kronerydding - er å fjerne eller forkorte døde, døende, syke, kryssende, overfylte og svake grener. Det er nødvendig å utføre kronerydding der trær henger over områder som brukes jevnlig av mennesker, for å redusere risiko og bedre utseendet til trærne.


Kronetynning - er å fjerne en liten gruppe av sekundære og små grener. Dette resulterer i en tetthet av løvverk rundt en grenstruktur som er jevnt fordelt i treet. Kronetynning påvirker ikke størrelsen eller formen på treet. Kronetynning kan utføres for å slippe mer lys til gjennom treet, redusere luftmotstand, eller minske vekten av tunge grener.


Kronereduksjon - er reduksjon i volum og størrelse av treets krone. Dette oppnås ved å beskjære grenene til passende størrelse, og samtidig bevare treets naturlige form så langt det er mulig. Dette er nyttig for å kontrollere store trær i et begrenset område, eller for å redusere påvirkningen fra en svak hovedstamme.


"Pollarding" - er en metode hvor grener beskjæres til det samme punktet hvert 1-3 år. Et "pollardhode" formes på enden av hver gren.


Strukturelt spennesystem - er en metode som brukes når visse trær, som oftest store og gamle, blir strukturelt svake. Hvis dette skjer kan et spennesystem installeres. Det gjøres for å holde de svake områdene sammen, og samtidig gi treet mulighet til naturlig utfoldelse og bevegelighet.


Kontakt oss for bestilling