Arborist tjenester

Treglede AS står på listen over godkjente arborister hos Plan- og bygningsetaten & Bymiljøetaten. Vi tilbyr konsultasjoner og
skriftlige rapporter, rotobservasjon og rotbeskjæring ved graving, i tillegg til mer tradisjonelle tretjenester, trefelling, trebeskjæring, planting av nye trær, osv. Vi følger offisielle retningslinjer for trearbeid i alt vårt arbeid.

 

Vi har mange års erfaring med arbeid for entreprenører, borettslag, barnehager, anleggsbedrifter og andre som har ansvar for trær i
offentlige rom. Vi tilbyr en fullstendig service med fokus på treets velvære og sikkerhet for mennesker og eiendom, i nåtid og fremtid.
Områdene dette gjelder kan være trær i parker, offentlige hager, lekeplasser, togstasjoner, parkeringsplasser og trær ved veier. Det
gjelder også nybygg, der trygge og sunne trær er en del av sluttproduktet.


Kontakt oss for bestilling