Park & anlegg

Vi har mange års erfaring med arbeid for entreprenører, borettslag, barnehager, anleggsbedrifter og andre som har ansvar for trær i
offentlige rom. Vi tilbyr en fullstendig service med fokus på treets velvære og sikkerhet for mennesker og eiendom, i nåtid og fremtid.
Områdene dette gjelder kan være trær i parker, offentlige hager, lekeplasser, togstasjoner, parkeringsplasser og trær ved veier. Det
gjelder også nybygg, der trygge og sunne trær er en del av sluttproduktet.

Treglede AS står på listen over godkjente trepleiefirmaer hos Plan- og bygningsetaten & Bymiljøetaten. Vi tilbyr konsultasjoner og
skriftlige rapporter, rotobservasjon og rotbeskjæring ved graving, i tillegg til mer tradisjonelle tretjenester, trefelling, trebeskjæring
osv. Vi følger offisielle retningslinjer for trearbeid i alt vårt arbeid.

Kontakt oss for bestilling
Hjemmeside opprettet av