Parker og offentlig område

Offentlige områder som parker, friområder og barnehager er noe av det vi har god og lang erfaring med. Dette er grøntområder som gjerne trenger noe mer ettersyn med tanke på sikkerhet, enn vanlig avsperrede rom, og det kan da være greit å ha en profesjonell arborist eller trefeller til å etterse området.
Når vi har gjennomgått de ulike mulighetene som finnes, kan vi sammen med kunden, inngå et kompromiss.
Et kompromiss som både er til det beste for treet og gir kunden det ønskede resultatet.

Kontakt oss for bestilling
Hjemmeside opprettet av